نامه

با من که حرف نمی زنی اما سلام

همه ستاره می شمارند که خوابشان ببرد اما من ستاره شماری می

کنم که خوابم بپرد . هر چه دنبال ستاره ای گشتم که نشانش کنم مثلا

مثل قصه ها مال من و تو باشد نيست ، البته برای تنهايی مثل من که در

هفت آسمان رويايش حتی يک شمع هم نيست ، نبودن ستاره چيز

عجيبی نيست . دلم لک زده برای لک زدن دلت ، البته نه برای هر

کسی . چقدر وقتی صدايت را نمی شنوم ، احساس نداشتن ثروتی

بزرگ می کنم و چقدر وقتی می خوانی ، نيازم به اوج می رسد . تمام

سال را برايت رنگ می کنم تا شايد يک گوشه اين آب رنگ مرموز ، مکان

غير قابل پيش بينی ملاقات من و تو باشد ، آن وقت آن را ابدی می کنيم .

آن روز و ساعت و ثانيه را گل می ريزيم و در دلمان قاب می گيريم و

نشان کسی هم نمی دهيم . مواظب خودت باش ترا چشم می کنند

برای اين که همه چيز داری و مرا برای اين که ترا ذارم .  ، غريبه زيادی

وقت چشمان نازت را نمی گيرم .

ليلی و مجنون اگر می بود در دوران تو

                                  اين يکی حيران من می گشت و آن حيران تو

ممنون حامد ۳ ذست (alone3dast)03.gif

/ 2 نظر / 6 بازدید
neli

hamed kheyli ziba bood kheyli ghashang afarin movafagh bashi

jooje pishi

webloge zibaee darin movafagh bashid