همه زندگی انتظار است ٬ سخت ترین لحظه های زندگی را سپری می

کنیم . یک عمر منتظریم . روزی که این قلب بایستد انتظار همه تمام می

شود و آرام می گیریم . ما در زنجیره بخت هم سرشت شده ایم و آسوده

نشسته ایم و زمان ها را به هم می بافیم . نمی دانم در خط سر نوشت

که ما شرقی ها اسم آن را قسمت گذاشتیم ٬ کجای خط هستیم . پشت

این در حالا حالا ها باید نشست و در سکوت به ضربه های قلب گوش

داد .

ممنون حامد 3 دست(alone 3 dast)15.gif

002.jpg

/ 3 نظر / 5 بازدید
نيلوفر

حامد ببخشد اگه من بی ادبی کردم