به نام پاییز
بی ضرر

سلام

مثل قدیم ، چند جمله زیبا که به اسم بی ضرر اینجا نوشته می شه .

1_ دو گرسنه هرگز سیر نمی شوند : 1_ جوینده علم 2_ جوینده مال

2_موفقیت و خوشبختی از آن کسی است که در پی آن باشد نه در حسرت

آن .

3_ عذر خواهی ، فصل زرد کینه و دشمنی را به فصل سبز دوستی تبدیل

می کند .

4_ سلامتی تاجی است بر سر انسان های سالم که فقط بیماران آن را می

بینند .

5_ برای خندیدن صبر نکنید تا حتما خوشحال شوید چون در این صورت

ممکن است تا پایان عمر نخندید .

موفق باشید

ممنون حامد 3 دست(alone 3 dast)

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸٥ - حامد