به نام پاییز
بی ضرر

سلام

مثل قدیم ، چند جمله زیبا که به اسم بی ضرر اینجا نوشته می شه .

1_ دو گرسنه هرگز سیر نمی شوند : 1_ جوینده علم 2_ جوینده مال

2_موفقیت و خوشبختی از آن کسی است که در پی آن باشد نه در حسرت

آن .

3_ عذر خواهی ، فصل زرد کینه و دشمنی را به فصل سبز دوستی تبدیل

می کند .

4_ سلامتی تاجی است بر سر انسان های سالم که فقط بیماران آن را می

بینند .

5_ برای خندیدن صبر نکنید تا حتما خوشحال شوید چون در این صورت

ممکن است تا پایان عمر نخندید .

موفق باشید

ممنون حامد 3 دست(alone 3 dast)

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸٥ - حامد 3 دست
نامه

بنام تنها پناه آشفتگان ديار سرنوشت

سلام

مدتی است بر آنم نامه ای برايت بنويسم يا صحبتی داشته باشم اما در

جنگی که با خود داشتم خودم را آماده نمی ديدم . دوريم باعث شد که با

خودم کنار بيايم و راحت تر شرح پريشانيم را بيان کنم و از سويی زمان خوب

است تا دلها فاصله ها را کم کنند . امشب باز سر ديوانگی دارم . خيلی

تلاش کردم تا ملودی های ذهن پريشانم را کنار هم قرار دهم . اما گويی

آسمان غوغايی بود که مثل خيلی وقت ها مرا ناکام گذاشت . نمی دانم چرا

با اين همه شور و شعف نتوانستم آهنگ دلم را بنوازم . نمی دانم چرا اين

ها را برای تو مينويسم . اصلا نمی دانم که نامه ام را می خوانی يا نه و هزار

نمی دانم ديگر . اما اين را ميدانم ؛ غريبه ، هميشه دوستت داشتم و دارم و

همين جواب همه نمی دان هايم هست .

غريبه ، گيتی بی انتها را به آستان نيلوفری دل پاک و زلالت هديه می کنم .

در پناه خالق نيلوفر مهربان و شکيبا بمانی

ممنون حامد ۳ دست(alone 3 dast)

يا حق

لحظه دیدار نزدیک است

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٩ خرداد ،۱۳۸٥ - حامد 3 دست