به نام پاییز
غريبه

سلام

آمدی چه زيبا !

گفتم دوستت دارم چه صادقانه !

پذيرفتی چه فريبنده !

آغوشم برايت باز شد چه ابلهانه !

با تو خوش بودم چه کودکانه !

همه چيزم شدی چه زود !

بخاطر يک کلمه مرا ترک کردی چه ناجوانمردانه !

نيازمندت شدم چه حقيرانه !

واژه غريب خداحافظ به ميان آمد چه بيرحمانه !

و من سوختم چه غتشقانه !

ولی هنوز دوستت دارم غريبه !

ممنون حامد ۳ دست

 

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۱٧ مهر ،۱۳۸۳ - حامد 3 دست
 

سلام

دود می خيزد ز خلوتگاه من.

کس خبر کی يابد از ويرانه ام؟

با درون سوخته دارم سخن.

کی به پايان می رسد افسانه ام؟

دست از دامان شب برداشتم

تا بياويزم به گيسوی سحر.

خويش را از ساحل افکندم در آب،

ليک از ژرفای دريا بی خبر.

بر تن ديوار ها طرح شکست.

کس دگر رنگی در اين سامان نديد.

چشم می دوزد خيال روز و شب

از درون دل به تصوير اميد.

تا بدين منزل نهادم پای را

از درای کاروان بگسسته ام.

گر چه می سوزم از اين آتش به جان،

ليک بر اين سوختن دل بسته ام.

تيرگی پا می کشد از بام ها:

صبح می خندد به راه شهر من.

دود می خيزدهنوز از خلوتم.

با درون سوخته دارم سخن.

ممنون از اينکه يه سر به اينجا زدين. حامد ۳ دست

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸۳ - حامد 3 دست
 

سلام

زندگی چيست ؟

فرياد بلندی است به نام آه ...!

مرواريد غلطانی است به نام اشک ...!

جسم شکسته ای است به نام قلب ...!

و در نهايت زندگی خاطره ای بيش نيست !

شما نظرتون راجع به زندگی چيه؟ نظراتونو برام بفرستين.حامد ۳ دست

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۳ مهر ،۱۳۸۳ - حامد 3 دست
 

                          يا دهنده بی منت

اولين کلام

بنام واژه من که پس از خدا می پرستمش.آوارهای هستم که دو جرم دارم يکی به

دنيا آمدن و ديگری عاشقی و متهم دادگاه دنيا شعبه بدبختی هستم.حکم من زندگی

کردن است و اکنون در حال گزراندن دوران محکوميتم هستم.مرگ،واژه ايست که تمام

آوارگان مثل من به دنبال آن هستند و برای ما حکم آزادی از زندان زندگی را دارد.

عرض سلام وتشکر خدمت همه دوستانی که با يه سر زدن به اينجا منو

شرمنده ميکنن.  ممنون  حامد ۳ دست

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۳ مهر ،۱۳۸۳ - حامد 3 دست
هديه

  

 

 

 

      قاصدک

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱ مهر ،۱۳۸۳ - حامد 3 دست